Klosdag Genel Kurul

Ne Zaman:
4 Ekim 2017 @ 20:00 – 21:00
2017-10-04T20:00:00+03:00
2017-10-04T21:00:00+03:00
Nerede:
Babil Cafe
Caferağa Mahallesi
Mühürdar Cd. 63/1
34710 Kadıköy/İstanbul
Klosdag Genel Kurul @ Babil Cafe

Derneğin 2017 yılına ilişkin yıllık kuruluş genel kurul toplantısının 04.10.2017 tarihinde, saat 20.00’de Babil Cafe, Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi, No 63/A, Kadıköy, İstanbul adresinde  yeterli çoğunluk sağlanamazsa 11.10.2017 saat tarihinde 20.00’de Babil Cafe, Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi, No 63/A, Kadıköy, İstanbul adresinde yeterli çoğunluk aranmaksızın mevcut katılan üyelerle  aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır.
 
Yapılacak genel kurul toplantısı için Dernek Başkanınca genel kurul üyelerinin 15 gün önceden elektronik posta ile toplantıya çağrılacaktır.
 
GÜNDEM:
a)   Açılış ve yoklama,
b)   Kongre Divan Başkanı ve Divan Heyetinin seçimi,
c)   Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
d)   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
e)   Denetim Kurulu Raporunun okunması,
f)   Yönetim ve Denetim Kurulunun İbrası,
g)   Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi,
h)   Yeni Denetim Kurulunun seçilmesi,
i)   Yeni Yönetim Kuruluna Taşınmaz Mal Alımı İle İlgili Yetki Verilmesi,
j)   Derneğimizin spor faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulduğu için hukuki yapısının kulüp olarak değiştirilmesi görüşülmesi, oylanması,
k)   Derneğimizin hukuki yapısının kulüp olarak değiştirilmesinin kabul edilmesi halinde dernek ana tüzüğümüzün  1. ve 2. maddelerinin  T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulüpler  için istenen formatta hazırlanmış  yeni maddelerinin okunması, oylanması,
l)   Dilek ve temenniler,
m)       Kapanış.
  
Ayrıca, derneğimizin genel kurulu seçimli olacağından dolayı;
 
Derneğimizin yönetim kurulunda görev almak isteyenler 5 asil 5 yedek üyeden oluşacak yönetim kurulu aday listesi hazırlayıp divan başkanlığına sunarak genel kurulda yönetim kurulu seçimine katılacaklardır.
 
Derneğimizin denetim kurulunda görev almak isteyenler 3 asil 3 yedek üyeden oluşacak denetim kurulu aday listesi hazırlayıp divan başkanlığına sunarak genel kurulda denetim kurulu seçimine katılacaklardır.
 
Derneğimizin yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde divan başkanlığına iki ve/veya daha fazla sayıda yönetim ve denetim kurulu listesi için aday başvurması halinde yönetim ve denetim kurulları için hazırlanan aday listeler blok halinde gizli oylama ile seçilecektir.
 
Sevgili üyelerimize saygılar sunar, toplantıda vekaleten temsil edilemeyeceğinizi hatırlatır ve bütün üyelerimizin genel kurulumuza katılmasını arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
KULVAR LOKAL SANTRAL DAĞCILIK VE
DOĞA SPORLARI İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN SÖNMEZ ERKAYA

Henüz bir yanıt yok - "Sorularınızı aşağıda ekleyebilirsiniz"


    Söylemek istediğiniz bir şey mi var?

    HTML kullanılabilir